1

Leto 1948

Skupina slikopleskarjev leta 1948 v starem delu Maribora ustanovi obrtno zadrugo SLIKOPLESK. Po petih letih se slikopleskarska zadruga razvije v podjetje s 500 zaposlenimi, stari dejavnosti se pridruži nova – zaščita proti koroziji v industriji.

Leto 1963

Naslednje obdobje nas pripelje v ladjedelništvo. Leta 1963 se preimenujemo v TEKOL, dejavnost površinske zaščite obogatimo z novimi postopki: metalizacijo, plastifikacijo in hidroizolacijo.

Leto 1978

Leta 1978 se preselimo v novo upravno zgradbo na Studencih, zaposlujemo preko 1.100 ljudi.

Leto 1980

Po letu 1980 razvijemo lastni abraziv iz ugaskov črnega premoga in ga proizvajamo v obratu v Račah, zlasti za potrebe peskanja v ladjedelnici Viktor Lenac. V ladjedelnicah začnemo opravljati zahtevno površinsko zaščito tankerjev za prevoz kemikalij.

Leto 1991

Z razpadom Jugoslavije in vseh težav pri poslovanju se podjetje Tekol zmanjša na približno 200 zaposlenih, delamo večinoma v Sloveniji.

Leto 2015

Danes je v podjetju zaposlenih 70–80 ljudi. Dela izvajamo v stalnih obratih Tezno in Rače, stalno smo prisotni na objektih v Nuklearne elektrarne Krško, dela pa izvajamo tudi na gradbiščih – novogradnjah in pri obnovi že obstoječih objektov pri vlagateljih.