Z željo ohraniti okolje, v katerem živimo in delamo, čim bolj čisto za prihodnje rodove, smo se v podjetju odločili investirati v izgradnjo manjše naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Napravo smo namestili na streho delavnice na Zagrebški cesti 20 v Mariboru, kjer bomo proizvedeno energijo uporabljali za lastne potrebe. Viške bomo oddajali v omrežje. Z investicijo v sončno elektrarno smo postali del skupnosti, katera skrbi za izrabo proste energije za potrebe gospodarstva in širše skupnosti, na kar smo ponosni vsi zaposleni.Za subvencioniranje investicije smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Na razpisu smo bili uspešni in tako pridobili nepovratna sredstva v višini 20% investicije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

 

Inštalirana moč elektrarne znaša 219,95 kW.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih je dostopnih na www.eu-skladi.siVzpostavite stik z nami!
Za več informacij o našem delu in storitvah se obrnite na nas in strokovno usposobljeni svetovalci vam bomo z veseljem svetovali.