Najvišji standardi kakovosti

Kakovost

Pri podjetju Tekol d.d. se osredotočamo na kakovost. S politiko kakovosti smo razvojno naravnani na zagotavljanje kakovostne izvedbe protikorozijske zaščite na okolju prijazen način, naš cilj pa sta gospodarska uspešnost skladno s trajnostnim razvojem okolja, v katerem delujemo.

Sistem vodenja kakovosti je certificiran tako po standardu ISO 9001 kot standardu 10CFR50 Priloga B.


Cilji na področju kakovosti:

 • izvedba načrtovanih naložb v nove zmogljivosti;
 • skrb za trajnostni razvoj;
 • zagotavljanje konkurenčnosti poslovanja;
 • skrb za izobražene, kompetentne, zadovoljne in motivirane zaposlene;
 • optimizacija strukture virov;
 • spremljanje vplivov na varnost in zdravje pri delu;
 • stalno usposabljanje zaposlenih.

Nenehno preverjanje kakovosti:

 • dejanska kakovost naših storitev;
 • uspešnost pri uresničevanju strategije;
 • preverjanje, ali najvišje vodstvo s svojim vedenjem in zgledom spodbuja kakovost;
 • preverjanje, ali se naše vrednote in organizacijska kultura dejansko odražajo predanost kakovosti.


Vzpostavite stik z nami!
Za več informacij o našem delu in storitvah se obrnite na nas in strokovno usposobljeni svetovalci vam bomo z veseljem svetovali.